Par mums


  Artūra Sildes DEK "TOMĀTS" valde
 1. Narņicka Valentīna    /Goda locekle /      26829251
  Bražūne Elga            /Goda locekle /        22329399
                                     Žarčinska Sarma   priekšēdētāja                26518213 
  Bļinovs Aleksandrs                                   29294620
   Cīrule Gaida                                               29725833
   Čerjaka Maija                                             26499912
   Grotupe Linda                                             29433472
   Jaskovska Albīne                                        26865354
    Kuciņa Urzula                                             22416664
    Leja Anna                                                    29131403
    Pūliņš Valdis                                               29187411
    Pekuse Saiva                                               26300213
    Tocupe Marija                                             29709704
     Životova Lidija                                            26825070

  Neimanis Arvīds                                         Revidents
                    Zaļuma Austra                Dobeles nodaļas vadītāja       29674074
                         Zeltiņa Natālija               Valmieras nodaļas vadītāja    29775387   
 2.