trešdiena, 2022. gada 23. februāris

 

ZEME DEVA, ZEME ŅĒMA.

ZEME VISU NEPAŅĒMA.

LABI DARBI, MĪĻI VĀRDI.

TIE PALIKA ŠAI SAULĒ.

 

24.02.22 Plkst.13.00.  Maskavas ielā 170, Miķeļa Erceņgeļa Mihaila baznīcā

atvadamies no A.Sildes DEK "TOMĀTS" kluba dibinātājas

                       VALENTĪNAS NARŅICKAS